Dance

VAN HARTE WELKOM OP ENKELE NIEUWE DANSWORKSHOPS : SUFI Dans, Vision Dance, YogaDanza, Movement Mantra Meditation, Freedom Dance    // English : scroll

Data :

 • >>23-6 : Movement Mantra Meditation : om 19u30 @ Livinglei in hartje Leuven
 • >>27-6 : Zwaard Yoga in Kalmthout (ism de Zijwegel) om 9u volwassenen en om 10u kids
 • >>27-6 : Vision  Dance : WATER om 19u @LivingLei
 • >>28-6 : Dans je Gouden Hart :  SUFI Dans workshop op zondag namiddag (bijna volzet)
 • >>15-7 : YogaDanza om 19u30 @LivingLei
 • >>17-7 : Freedom Dance om 19u30 @LivingLei
 • >>18-7 : Zwaard Yoga in Kalmthout (start reeks) 9u / 10u
 • >>21-7 : Movement Mantra Meditation : om 19u30 @ Livinglei
 • >>25-7 : Vision Dance : EARTH om 19u @LivingLei
 • >>26-7 : YogaBrunch & Sufi Dans op zondag

In de kijker : Sufi Derwisj Dans workshops !

Vorig jaar gaf ik Sufi workshops, met een pauze tijdens de Corona lockdown. Het goede nieuws is dat de workshops weldra terug opstarten. Als je wenst deel te nemen stuur dan een mailtje, want door de reglementeringen (die van tijd tot tijd veranderen) kan er maar een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden! Volgende data : zondag 28 juni (bijna volzet) en zondag namiddag 26 juli in de prachtige danstempel van LivingLei te Leuven!

 

WELCOM TO JOIN SOME OF MY NEW DANSWORKSHOPS !

 • >>23-6 : Movement Mantra Meditation : 19u30 @ Livinglei in the heart of Leuven
 • >>27-6 : Zwaard Yoga in Kalmthout (de Zijwegel) 9u adults & 10u kids
 • >>27-6 : Vision  Dance : WATER 19u @LivingLei
 • >>28-6 : Dans je Gouden Hart :  SUFI Dance workshop (almost full)
 • >>15-7 : YogaDanza 19u30 @LivingLei
 • >>17-7 : Freedom Dance 19u30 @LivingLei
 • >>18-7 : Zwaard Yoga in Kalmthout (start of a summerseries) 9u / 10u
 • >>21-7 : Movement Mantra Meditation : 19u30 @ Livinglei
 • >>25-7 : Vision Dance : EARTH 19u @LivingLei
 • >>26-7 : YogaBrunch & Sufi Dans on sunday

SPECIAL : SUFI DERWISJ DANCE workshops !

Last year i started facilitating Sufi Dance Workshops, with a break due to Corona last months. But the good news is : soon the workshops start again. If you like to participate send an email, because due to regulations (which change from time to time) i can only accept a small number of participants! Next moments : sunday 28 june (almost full) and sunday afternoon 26 july @ LivingLei in Leuven. Be my guest!

 

YOUTH PROJECTS / JONGEREN PROJECTEN :

(zie ook de andere website  www.wcud.be van onze vzw WCU-Dance, we see you dance)

SEE jongerenproject met dans & zang!         (dit voorjaar is jammer genoeg ons project omwille van de crisis niet kunnen doorgaan… we hopen dat het volgend jaar terug kan!)

>> SEE youngsterproject with dance & singing (English : scroll)

Elk voorjaar bouwen we met een team danschoreografes, zangcoaches, theatermakers, muzikanten en jongerenwerkers aan een volwassen productie : het SEE festival ! Jongeren en kinderen krijgen gedurende 4 maanden professionele begeleiding op hun pad naar zelfontplooing. Zodat ze vertrouwen krijgen om zichzelf te tonen via dans, om van zich te laten horen via percussie of muziek,  of live te zingen op het podium!

Dit schooljaar 2019-2020 is het thema : verslavingen (computer, gsm, drank, drugs, enz…) en gaan we met een aantal jongeren van de jeugdzorg zingen en sharing circles doen rond dit thema in middelbare scholen in Vlaanderen. We ontvingen voor de 3e keer op rij een fijne erkenning vanwege de Koning Boudewijnstichting en werden uit 150 inzendingen verkozen om net als 18 andere projecten in de prijzen te vallen in de projectsubsidie vanwege het Music Connects fonds van Koningin Mathilde!  Begin 2020 werden we met enkele meisjes van de jeugdzorg op het paleis ontvangen !

Wens je als begeleider of als jongere deel te nemen : mail ons je kandidatuur!

Meer info : zie onze site voor jongeren, kinderen en scholenwerking : WCU-Dance vzw (www.wcud.be)

Vzw WCU-Dance (we SEE you dance) zet zich in voor jongeren in eigen land en straatkinderen in India , organiseert elk jaar een danswedstrijd (online), bouwt samen met jongeren aan dans&zang festival SEE, en geeft met een team van bijna 20 vrijwilligers danscoaches workshops mondiale vorming aan kinderen in lagere en middelbare scholen in Vlaanderen.

 

>> SEE youth project with dance & singing!  (info : www.wcud.be our non profit organisation we see you dance )

Every spring we build a production with a team of dance choreographers, vocal coaches, theater makers, musicians and youth workers: the SEE festival! Youngsters and children receive professional guidance during 4 months on their path to self-development. They gain confidence to show themselves through dance, or live singing on stage, or playing percussion.

This year (2019-2020) the theme will be: addictions (computer, mobile phone, drink, drugs, etc …) and we will sing with some youth care youths and share circles on this theme in secondary schools in Flanders.

If you wish to take part as a coach, please email your application!

Vzw WCU-Dance (we SEE you dance) dedicates itself to youngsters in Belgium and street children in India, we organize a yearly dance competition (online), we cocreate a dance & singing festival SEE together with youngsters and a team of almost 20 volunteers, and we are giving dance & singing workshops for children in schools in Flanders .

Dance