Dance & Youth

SEE jongerenproject met dans & zang!         (dit voorjaar is jammer genoeg ons project omwille van de crisis niet kunnen doorgaan… we hopen dat het volgend jaar terug kan!)

>> SEE youngsterproject with dance & singing (English : scroll)

Elk voorjaar bouwen we met een team danschoreografes, zangcoaches, theatermakers, muzikanten en jongerenwerkers aan een volwassen productie : het SEE festival ! Jongeren en kinderen krijgen gedurende 4 maanden professionele begeleiding op hun pad naar zelfontplooing. Zodat ze vertrouwen krijgen om zichzelf te tonen via dans, om van zich te laten horen via percussie of muziek,  of live te zingen op het podium!

Dit schooljaar 2019-2020 is het thema : verslavingen (computer, gsm, drank, drugs, enz…) en gaan we met een aantal jongeren van de jeugdzorg zingen en sharing circles doen rond dit thema in middelbare scholen in Vlaanderen. We ontvingen voor de 3e keer op rij een fijne erkenning vanwege de Koning Boudewijnstichting en werden uit 150 inzendingen verkozen om net als 18 andere projecten in de prijzen te vallen in de projectsubsidie vanwege het Music Connects fonds van Koningin Mathilde!  Begin 2020 werden we met enkele meisjes van de jeugdzorg op het paleis ontvangen !

Wens je als begeleider of als jongere deel te nemen : mail ons je kandidatuur!

Meer info : zie onze site voor jongeren, kinderen en scholenwerking : WCU-Dance vzw (www.wcud.be)

Vzw WCU-Dance (we SEE you dance) zet zich in voor jongeren in eigen land en straatkinderen in India , organiseert elk jaar een danswedstrijd (online), bouwt samen met jongeren aan dans&zang festival SEE, en geeft met een team van bijna 20 vrijwilligers danscoaches workshops mondiale vorming aan kinderen in lagere en middelbare scholen in Vlaanderen.

 

>> SEE youth project with dance & singing!  (info : www.wcud.be our non profit organisation we see you dance )

Every spring we build a production with a team of dance choreographers, vocal coaches, theater makers, musicians and youth workers: the SEE festival! Youngsters and children receive professional guidance during 4 months on their path to self-development. They gain confidence to show themselves through dance, or live singing on stage, or playing percussion.

This year (2019-2020) the theme will be: addictions (computer, mobile phone, drink, drugs, etc …) and we will sing with some youth care youths and share circles on this theme in secondary schools in Flanders.

If you wish to take part as a coach, please email your application!

Vzw WCU-Dance (we SEE you dance) dedicates itself to youngsters in Belgium and street children in India, we organize a yearly dance competition (online), we cocreate a dance & singing festival SEE together with youngsters and a team of almost 20 volunteers, and we are giving dance & singing workshops for children in schools in Flanders .

Dance & Youth