Youth & Dance

Nieuw : Vanaf juli 2021 : Bamboo-Youth Veerkrachttraining voor jongeren en kwetsbare jongeren. Vanaf de zomer organiseren we een aantal proefsessies in openlucht ism organisaties in jeugdzorg! Bovendien kan je organisatie erg voordelig vakantiebubbels boeken via Vrijuit vzw als je met kwetsbare jongeren/kinderen werkt. Ook in najaar 2021 starten we dankzij een subsidie van KBS (projectoproep Unlock your Energy voor kwetsbare jongeren) met een langlopend traject om deze jongeren te inspireren met martial-arts! Ism vele partners in jeugdzorg. (mail voor info!)

In deze martial-arts work-out gaan we traag en soms snel of dynamisch het lichaam in beweging brengen. We doen dit in openlucht, in de natuur (tuin, park, bos), op afstand maar toch ‘live’ en veilig! In regel met de regels! We gebruiken als oefenmateriaal een bamboe-stok, soms ook met speloefeningen en de yogabewegingen. Eenvoudige maar doeltreffende bewegingen om je gedachten en de stress los te laten. Ideaal voor jongeren om na lange maanden van (gedeeltelijke) lockdown de stress, angsten, vermoeidheid, depressieve gevoelens, boosheid… los te laten, expressie te geven op een leuke manier! De jongeren leren basis elementen uit de Zwaard Yoga (een bijzonder fijne martial-arts, info zie hieronder) om onze immuniteit, weerstand en veerkracht te verhogen. Bovendien leuk om te doen en aangepast aan elke leeftijdscategorie!

Vorig jaar (tot zomer 2021) gingen jammer genoeg onze workshops en  JONGEREN PROJECTEN niet door owv Covid. We hielden wel contact met de jongeren in de jeugdzorg, online of telefonisch. Gelukkig konden we in de zomer terug outdoor met hen aan de slag!

SEE jongerenproject met dans & zang!         (afgelopen jaar is ons project jammer genoeg niet doorgegaan omwille van de crisis… we hebben gelukkig een projectsubsidie binnengehaald en gaan er weldra weer tegenaan!)

Elk voorjaar bouwen we met een team vrijwilligers, danschoreografes, zangcoaches, theatermakers, muzikanten en jongerenwerkers aan een volwassen productie : het SEE festival ! Jongeren en kinderen krijgen gedurende 3 maanden professionele begeleiding op hun pad naar zelfontplooing. We focussen op hun talenten! Zodat ze vertrouwen krijgen om zichzelf te tonen via dans, om van zich te laten horen via percussie of muziek,  of live te zingen op het podium!

Voor schooljaar 2020-2021 was het thema : verslavingen (computer, gsm, drank, drugs, enz…) en zouden we met normaal gezien met een aantal jongeren van de jeugdzorg zingen en sharing circles gaan doen rond dit thema in middelbare scholen in Vlaanderen. Jammer genoeg strooit de Covid Crisis roet in het eten en kan alles niet doorgaan. We ontvingen voor de 3e keer op rij een fijne erkenning vanwege de Koning Boudewijnstichting en werden uit 150 inzendingen verkozen om net als 18 andere projecten in de prijzen te vallen in de projectsubsidie vanwege het Music Connects fonds van Koningin Mathilde!  Begin 2020 werden we met enkele kinderen van het asielcentrum op het paleis ontvangen door de Koningin! Hopelijk kunnen we weldra toch aan de slag, hetzij online of met een gewijzigd programma.

Meer info : zie onze site voor jongeren, kinderen en scholenwerking : WCU-Dance vzw (www.wcud.be)

Vzw WCU-Dance (we SEE you dance) zet zich in voor jongeren in eigen land en straatkinderen in India , organiseert elk jaar een danswedstrijd (online), bouwt samen met jongeren aan dans&zang festival SEE, en geeft met een team van bijna 20 vrijwilligers danscoaches workshops mondiale vorming aan kinderen in lagere en middelbare scholen in Vlaanderen.

Youth & Dance